Om prosessen

Bygging av websider

Mange tenker på bygging av websider som ren koding av det som kalles HTML for å kunne vise sider på nett. Det er ikke riktig!

Når man skal bygge en ny side, må man ha brukervennlighet i fokus. Brukervennlighet handler om bruk av tekst og bilder, skrifttype, lesbarhet og mye mer.
Til grunn for vår bygging av nettsider, ligger et nokså stort dokument som kalles WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines. Dokumentet handler om universell utforming, og det stilles krav til at alle (nye) nettsider fra private, lag, foreninger og offentlige skal tilfredsstille minst 35 av 61 suksesskriterier i denne standarden.

Det betyr at man må bygge med den standarden i bakhodet fra starten av! Når nettsiden er ferdig bygd, følger vi et testoppsett som er laget av uutilsynet.

Del 1

Kunden

Hele prosessen vår begynner hos kunden - altså hos deg!

Vi vil etterspørre elementer fra deg som gjør at vi kan følge opp og tilpasse presentasjon av informasjon, slik at vi følger retningslinjene for WCAG. Det er ikke hovedfokus når vi begynner samarbeidet, men det er noe vi diskuterer underveis.

Vi ønsker tidlig at du sender oss bilder og tekst som skal på hjemmesiden. Kunden er ansvarlig for denne delen av prosessen, og vi er avhengig av at dette er på plass når vi begynner byggeprosessen.

Del 2

Brukeren/målgruppen

Som ledd i prosessen, er det viktig med fokus på hvem som er målgruppen for din nettside. Dette er viktig når man vurderer hvilken informasjon som presenteres, hvordan det presenteres, grad av interaktivitet og andre, brukerassosierte spørsmål.

Ditt firma, lag eller organisasjon bør bruke god tid på akkurat denne delen av reisen. Spørsmålet er altså: Hvem er det som er den primære målgruppen for nettsiden? Hvilken informasjon ønsker dere at brukeren skal få? Hvilken informasjon tror dere brukeren er ute etter?

Del 3

Bygging og testing

Det er først når del 1 og 2 er nesten fullført at vi begynner å bygge selve nettsiden. Utgangspunktet er å unngå ombygg som skyldes manglende informasjon eller kommunikasjon. Du som kunde vil få presentert et utkast til bygg nokså raskt, der man ser på det rent praktiske med menybygging og hvordan nettstedets oppbygging skal være. Når vi er enige om utkastet, vil det bli bygget ferdig og produksjonssatt!

Kontakt oss

Send inn skjemaet for å komme i kontakt med oss:

Postadresse:
Lektor Musums gt 17, 7650 Verdal
post@kontorportalen.no