Kontorportalen

Om prosessen

Bygging av websider

Mange tenker på bygging av websider som ren koding av det som kalles HTML for å kunne vise sider på nett. Det er ikke riktig!

Når man skal bygge en ny side, må man ha brukervennlighet i fokus. Brukervennlighet handler om bruk av tekst og bilder, skrifttype, lesbarhet og mye mer.
Til grunn for vår bygging av nettsider, ligger et nokså stort dokument som kalles WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines. Dokumentet handler om universell utforming, og det stilles krav til at alle (nye) nettsider fra private, lag, foreninger og offentlige skal tilfredsstille minst 35 av 61 suksesskriterier i denne standarden.

Det betyr at man må bygge med den standarden i bakhodet fra starten av! Når nettsiden er ferdig bygd, følger vi et testoppsett som er laget av uutilsynet.

Del 1

Brukeren

Hele prosessen vår begynner hos brukeren - altså hos deg!

Vi vil etterspørre elementer fra deg som gjør at vi kan følge opp og tilpasse presentasjon av informasjon til retningslinjen. Det er altså ikke noe du trenger å tenke på når vi begynner, men det er noe vi diskuterer underveis.

Kontakt oss

Send inn skjemaet for å komme i kontakt med oss:

Postadresse:
Lektor Musums gt 17, 7650 Verdal
post@kontorportalen.no